Zorg Binnen Bereik

Mensen met een chronische ziekte balanceren dagelijks. Ze zoeken naar een goed evenwicht tussen bijvoorbeeld medicijnen, bloeddruk en gewicht. Zo proberen ze ziekenhuisopname te voorkomen en hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Het aantal mensen met chronische ziekten als diabetes, CHF en COPD neemt de komende jaren toe. En voor al deze patiënten willen we de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden.

Zorg op afstand (bijvoorbeeld telemonitoring en e-health) is hier een goede manier voor. Tenminste: als er oplossingen komen die patiënten (verenigingen), artsen en andere betrokkenen samen ontwikkeld hebben. Zorg Binnen Bereik werkt hieraan door verschillende partijen met elkaar te verbinden. Op deze site leest u hoe wij dat doen en welke innovatieve concepten Zorg Binnen Bereik ontwikkelt.

Stichting Zorg Binnen Bereik houdt op te bestaan

Stichting Zorg Binnen Bereik heeft zichzelf opgeheven. Dat gebeurde dinsdag 4 oktober 2016 tijdens het symposium Expeditie Zelfzorg waar ruim 200 patiënten, wetenschappers, zorgverzekeraars en zorgverleners meedachten over de toekomst van e-health. De organisatie stelt haar ambities waargemaakt te hebben, namelijk grootschalige samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraar en intensief onderzoek naar gebruik van e-health.

In 2009 riepen Philips en Zilveren Kruis Stichting Zorg Binnen Bereik in het leven. Het doel was zorg op afstand – ofwel e-health – te bevorderen. De patiënt moest zo meer regie over zijn gezondheid krijgen en de zorgverlener een lagere werklast. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg moest er ook door verbeterd worden. Zorg Binnen Bereik werkte samen met zes onderzoeksinstituten om inzicht te creëren in wat wel en niet werkt op gebied van e-health voor chronisch zieken. Dat ging over kwaliteit van leven, gezondheidswinst en doelmatigheid. Ook heeft ze samen met anderen de basis gelegd voor het formuleren van standaarden voor zelfzorgplatforms. Én ze heeft een groot aantal zorgverleners en patiënten op een laagdrempelige manier laten kennismaken met eHealth en Zelfzorg. Dit gebeurde in 9 ziekenhuizen, 5 grote zorggroepen, 65 huisartspraktijken en met bijna 1000 patiënten. Ten slotte was Zorg Binnen Bereik medeoprichter van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!).

Stokje overdragen

"Zorg op afstand hebben we binnen bereik gebracht. We staan daarmee op een tussenstation", zegt een woordvoerder. "En daar zijn we trots op. Tegelijkertijd moeten op een aantal terreinen nog stappen gezet worden. Daarvoor dragen we het stokje over aan andere partijen."

Het "begeleiden en verleiden van patiënten" draagt Zorg Binnen Bereik over aan de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Het oplossen van de laatste platformuitdagingen wordt aan de Patiëntenfederatie Nederland overgedragen. Voor het inbedden van eHealth in het zorgproces wijst Zorg Binnen Bereik InEen aan, voor het bevorderen van het toekomstig zorglandschap VWS en voor het uitdiepen en verspreiden van onderzoeksresultaten ZonMW.

Er vinden nog afrondende activiteiten plaatst t/m december 2016. Vanaf 1 januari 2017 houdt de stichting echt op te bestaan.

 


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl