Ontstaan

De Stichting Zorg Binnen Bereik is opgericht in 2009 en mogelijk gemaakt door Achmea en Philips. Deze twee bedrijven hebben bewust voor een onafhankelijke stichting gekozen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat de beste oplossingen door patiënten en artsen zelf bedacht kunnen worden. En omdat ze het veld hierin vrijheid willen geven. Zo bereikt Zorg Binnen Bereik haar doel: een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten.

De aanleiding: groeiende zorgvraag maakt vernieuwing nodig  

Nederland vergrijst. Volgens het CBS zijn er in 2050 twee miljoen meer zestigplussers dan nu. Dat is 25 procent van de totale bevolking. Daarmee neemt ook het aantal chronisch zieken toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat alleen al het aantal diabetici met ruim 70 procent stijgt. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van de zorg, omdat de kosten van medicijnen en ziekenhuisopname toenemen. Maar ook de kwaliteit van zorg komt in erdoor het geding. Er dreigt immers nu al een tekort aan zorgpersoneel. 

Samenwerking met het veld  

Samenwerken is essentieel als we de zorg ook in de toekomst verder willen helpen. Daarom zet Zorg Binnen Bereik zich in voor conceptontwikkeling en onderzoek. En de Stichting kijkt verder dan dat. Bijvoorbeeld door de discussie over reguliere financiering van e-health op de agenda te zetten en te houden. En door actief aan partnerschappen in het veld te werken. De oprichting van Coöperatie Zelfzorg Ondersteund is hier een voorbeeld van. Zelfzorg Ondersteund (ZO!) realiseert ondersteunde zelfzorg door krachtenbundeling van vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving.

Financiële ondersteuning

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven van chronisch zieke patiënten kost geld.  Zorg Binnen Bereik ontvangt naast bijdragen van Philips en Achmea belangrijke bijdragen van:

  • Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) en
  • Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS).

 


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl