Zorgplatform e-Vita

e-Vita: naar een interactief zorgplatform 
De stichting Zorg Binnen Bereik werkt aan innovatieve zorgoplossingen voor verschillende ziektebeelden. Bijvoorbeeld: chronisch hartfalen, diabetes mellitus en COPD (long- en luchtwegaandoeningen, zoals astma). Inmiddels zijn hiervoor belangrijke stappen gezet: er is een zorgplatform gebouwd en een grootschalig onderzoeksprogramma ingericht.

 

Werkgroepen met patiënten en deskundigen
De eerste stap was het vormen van werkgroepen voor drie ziektebeelden: chronisch hartfalen, diabetes mellitus en COPD. In deze werkgroepen zitten deskundigen die de kennis hebben om oplossingen te bedenken en de kracht om die te vertalen in bruikbare producten. Natuurlijk zitten er in de werkgroep ook patiënten. Zij zijn immers het vertrekpunt van ons werk en moeten de meerwaarde ervan ervaren.

Diabetes 
De leider van de werkgroep diabetes is prof. dr. Henk Bilo. Bilo is internist bij de Isala klinieken en betrokken bij betrokken bij het Transmuraal Diabetesproject van MCC. Bovendien werkt hij als deeltijdhoogleraar Transmurale Zorg UMC in Groningen en als docent aan de universiteit van Oxford.

Hartfalen
Prof. dr. Arno Hoes
is de leider van de werkgroep hartfalen. Hoes is hart- en vaatspecialist, hoogleraar Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht. Daarnaast is hij (co-)auteur van meer dan driehonderd wetenschappelijke publicaties. 

COPD 
Leider van de werkgroep COPD is
prof. dr. Niels Chavannes. Chavannes is senior huisarts-onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum, voorzitter van de General Practice and Primary Group van de European Respiratory Society en vertegenwoordiger bij de World Health Organisation. In 2014 is Niels Chavannes benoemd tot hoogleraar huisartsengeneeskunde bij het LUMC in Leiden, in het bijzonder op het gebied van eHealth toepassingen in disease management.

Vernieuwend zorgconcept: bedenken en testen
Vanuit de werkgroepen is allereerst onderzoek gedaan naar de ervaringen en behoeftes van mensen met een chronische ziekte en zorgverleners. Vervolgens zijn de uitkomsten samen met zorgverleners, patiëntenverenigingen, ICT’ers, wetenschappers en ontwerpers vertaald in het vernieuwende concept: zorgplatform e-Vita. Verschillende partijen in de zorg werken mee aan de bouw van zorgplatform e-Vita.
Tegelijkertijd is er onderzoek gestart naar de effecten en haalbaarheid van dit zorgplatform op de kwaliteit van leven en zorg.

Platform e-Vita
Op het platform e-Vita staat de mens centraal, niet de aandoening. Zo helpt e-Vita patiënten om te gaan met de impact van hun aandoening op hun dagelijks leven. Dit gebeurt op een aantal manieren. In de eerste plaats wordt de eigen gezondheidssituatie op e-Vita overzichtelijk gemaakt voor patiënten. Patiënten kunnen er bijvoorbeeld hun eigen meetwaarden – en de betekenis ervan – inzien.  Daarnaast kan de patiënt er handvatten vinden om zijn eigen situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld met educatiemodules die precies passen bij zijn eigen profiel. e-Vita is een veilige omgeving voor contact tussen zorgverlener en patiënt. Afstemmen en overleggen wordt eenvoudiger. Dit levert ook voor zorgverleners winst op: zij kunnen een meer coachende rol aannemen en kunnen hun reikwijdte ook buiten de reguliere controles vergroten.

Het e-Vita onderzoeksprogramma is afgerond. Het onderzoeksplatform e-Vita is verder ontwikkeld door Vital Health Software en zij hebben het platform e-Vita 3.0 in de markt gezet.

 

 

 


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl